Nábor do oddílů na školní rok 2022/2023

Spouštíme nábor do oddílu atletiky a juda na školní rok 2022/2023. Přihlášky podávejte elektronicky na adresu info@skvysluni.cz. Počet míst v jednotlivých tréninkových skupinách je omezen!

Atletika

Atletika – pokročilí + závodní skupina

Atletika je určena pro děti, které již náš oddíl navštěvovaly nebo jsou starší 10 let. Tréninky jsou zaměřeny na zdokonalení technických disciplín a přípravu na závody. Souběžně s atletikou probíhají také tréninky atletické přípravky pro děti od 6 let.

Atletická přípravka – pokročilí + závodní skupina

Atletická přípravka je určena pro děti od 6 let, které už náš oddíl navštěvovaly nebo pro ty, kteří se chtějí účastnit závodů atletických přípravek. Jedná se o tréninky atletické všestrannosti vedené formou her, při kterých si děti osvojují základní dovednosti jako je správný běh nebo dýchání.

Atletická přípravka – začátečníci

Tréninková skupina je určena pro děti od 6 let, které s atletikou začínají a musí si nejdříve osvojit základní dovednosti, osvojit si atletickou abecedu, cviky na koordinačním žebříku a základy netechnických disciplín.

Atletická školička

Atletická školička je určena pro děti předškolního věku od 4 let. Formou her začínají dělat první atletické krůčky, učí se soustředit a koordinovat pohyby.

Judo

Tréninky probíhají dvakrát týdně v úterý a pátek. V úterý se střídají tréninky na zdokonalení techniky s kondičními tréninky, páteční randori trénink se skládá z cvičných zápasů a přípravy na závody. Judo je vhodné pro děti od 6 let. Všem dětem je ZDARMA zapůjčeno kimono.

Začátek tréninků

Všechny tréninky začínají v týdnu od 5. 9. 2022 a řídí se organizací školního roku (o prázdninách a ve dnech volna tréninky neprobíhají). Kapacita jednotlivých tréninkových skupin je omezena!

Zápisní lístek

Zápisní lístek je potřeba vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat v elektronické podobě na adresu: info@skvysluni.cz. Věnujte prosím pozornost všem vyplňovaným údajům. Zápisní lístek ve formátu *.pdf je ke stažení zde.

Oddílové příspěvky

četnostškolní rokpololetí
1x týdně1.500,- Kč850,- Kč
2x týdně2.000,- Kč1.100,- Kč
3x týdně2.500,- Kč1.350,- Kč
4x týdně3.000,- Kč1.600,- Kč
5x týdně3.500,- Kč1.850,- Kč
6x týdně4.000,- Kč
2.100,- Kč

V ceně oddílového příspěvku je zahrnuto:

  • úrazové pojištění,
  • členské příspěvky hrazené nadřízeným organizacím (asociacím a svazům),
  • startovné na závodech, které jsou pořádány nadřízenými svazy,
  • nájemné za tělocvičny,
  • služby kvalifikovaných trenérů,
  • sportovní vybavení a
  • pro judisty zapůjčení kimona zdarma.