Podklady ke zkouškám na 5 a 6/5 kyu (vč. video ukázek)

Našim malým judistům jsme nachystali podklady ke zkouškám na vyšší kuy, vč. video ukázek pro lepší pochopení a zapamatování držení a chvatů.

Zkušební řád pro žákovské stupně kyu je zveřejněn na stránkách Českého svazu juda pod tímto odkazem.
Slovníček základních pojmů je ke stažení zde.


Chvaty

Hiza-guruma & Sasae-tsuri


De-ashi-harai & Ko-soto-gari


Uki-goshi & O-goshi


O-soto-otoshi


Morote-seoi-nage


Držení

Rozdíl mezi Ushiro-kesa-gatame & Ura-kesa-gatame


Mune-gatame