!!! RUŠÍME TRÉNINKY !!!

S ohledem na usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 a č. 997 rušíme do 25. října všechny tréninky a sportovní aktivity našeho Školního sportovního klubu.

Za každou tréninkovou jednotku, která neproběhne z výše uvedených důvodů, Vám na účet bude automaticky vrácena poměrná část zaplacených oddílových příspěvků, která byla stanovena na 20 Kč/tréninková jednotka. Vratka příspěvků proběhne vždy na konci daného pololetí.