Vybíráme peníze za sportovní příměstský tábor

Informace k platbě za sportovní příměstský tábor

Platbu za tábor, uhraďte prosím do pondělí 9. 8. 2021 na náš účet.

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.,
Číslo účtu: 115-9926280297/0100
Variabilní symbol: 88
Poznámka: jméno sportovce, za kterého je tábor hrazen
Částka: 1.500,- Kč

V průběhu tábora Vám paní účetní vystaví daňový doklad a zašle Vám
ho na e-mail (např. pro uplatnění u Vaší pojišťovny).