ZŠ Výsluní byla několik let zapojena do úspěšného projektu Asociace školních sportovních klubů „Sportuj ve škole“. Nejdříve byl projekt určen pouze pro žáky 1. – 3. ročníku ZŠ, později pro 1. – 5. ročníku ZŠ.
Projekt AŠSK se v minulosti velmi osvědčil, byl velmi dobře přijímán jak rodiči, tak žáky i učiteli tělesné výchovy. Škola na tuto pozitivní zkušenost zareagovala podporou pro zřízení Školního sportovního klubu, pobočného spolku AŠSK, aby od školního roku 2019/2020 mohla být Hodina pohybu navíc nabídnuta všem žákům, ne pouze těm prvostupňovým.

Tímto projektem se mohly rozšířit pohybové aktivity na I. stupni až na 4 hodiny týdně a na II. stupni až na 3 hodiny týdně.

Na základě dotazníkového šetření mezi žáky byly náplní Hodiny pohybu navíc následující sporty:

  • atletika
  • míčové hry
  • aerobní a kondiční cvičení (pilates, zumba, aerobik)
  • netradiční a jiné sporty (ringo, Kin-ball, lakros, badminton)
  • zdravotní tělesná výchova (fit bally, kalanetika, SM systém)

Od školního roku 2022/2023 jsme nuceni rozhodnutím Rady města (zákaz pronájmu tělocvičen v dopoledních hodinách) Hodinu pohybu navíc výrazně omezit. Hledáme způsob, jak ji nabídnout v menší míře alespoň v odpoledních hodinách.