Berchtesgaden National Park

Národní park Berchtesgaden se nachází na jihu Německa, na jeho hranici s Rakouskem. Národní park byl založen v roce 1978 a v roce 1990 byl park vyhlášen biosférickou rezervací UNESCO. Rozkládá se v nadmořské výšce 835 m urpostřed horských velikánů, z nichž nejznámější je Watzman s výškou 2713 n. m. Jeho silueta je známá z krabiček alpské soli. Nachází se zde vzácné orchideje, více než 700 různých druhů motýlů, kamzíků, kozorožců, jelenů a několik párů vzácných zlatých orlů.

Parc naturel régional du massif des Bauges

Horská přírodní rezervace s turistickými a cyklistickými stezkami, vinařskými obcemi a hustým lesním porostem Bauges je středohoří, jehož nejvyšší vrcholy (Arcalod, Trélod, Pecloz) jsou soustředěny na východě. Na 90 000 hektarech nabízí velkou biologickou rozmanitost: 1600 druhů rostlin a 150 druhů hnízdících ptáků. V září 2011 získal park mezinárodní značku podporovanou UNESCO, Géoparc, a stal se tak třetím geoparkem ve Francii.

Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises

Přírodní park Ariège Pyrenees ukrývá výjimečné přírodní a krajinné dědictví s mnoha ohroženými druhy. Žijí zde kamzíci, supi vousatí, vychucholi (desmani – dávní předkové krtků), kteří zažili už mamuty. Z květeny zde roste pyrenejská lilie. Za zmínku stojí také jeskyně Niaux – systém 14 km dlouhých podzemních chodeb a komor. Jedná se o archeologické naleziště s nástěnnými malbami z doby před 17000 až 11000 lety.

Valles Occidentales Natural Park

Tato přírodní oblast horního Aragonu, nabízí nádherné bohatství v oblasti fauny i flory. Na jeho více než 27 000 hektarech se vyskytuje sup vousatý nebo pyrenejské žáby a díky klimatu se zde vyskytují velké plochy bukových, jedlových, černých borovic a tisových lesů. Nadmořská výška se pohybuje od 900 metrů nad mořem na dně údolí až po 2670 metrů nad mořem. Obyvatelé oblasti mluví dodnes aragonským dialektem. V údolí Aragón Subordán najdete také jednu z římských silnic, která spojovala obě strany Pyrenejí.

Somiedo Natural Park

Přírodní park Somiedo (španělsky: Parque Natural de Somiedo ) se nachází v centrální oblasti Kantaberských hor v Asturijském knížectví v severním Španělsku rozkládajícím se na 39.164 ha plochy. Park je domovinou kantabrijského medvěda hnědého a od roku 1989 je také zvláště chráněnou oblastí pro ptáky s výskytem vzácného Kantábrijského tetřeva hlušce.