Členem našeho školního sportovního klubu se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má chuť sportovat nebo se na sportovních aktivitách spolupodílet jiným způsobem.

Ve školním roce 2023/2024 je možné se zapojit do:

  • oddílu Atletiky
  • oddílu Juda & Sebeobrany
  • oddílu Parkouru

Aktivity jsou nabízeny jak pro žáky ZŠ Na Výsluní, tak pro všechny ostatní zájemce z řad dětí i dospělých. Zaměřujeme se na sportovní aktivity, které v Uherském Brodě chybí, ale je o ně zájem.

Členem klubu se stává každý, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku. Po úhradě oddílového příspěvku se stává také členem oddílu. Oddílový příspěvek se hradí na školní rok a je splatný k 15. 10. resp. 15. 2. nebo do 15 dnů od odevzdání přihlášky.