Členem našeho školního sportovního klubu se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má chuť sportovat nebo se na sportovních aktivitách spolupodílet jiným způsobem.

Ve školním roce 2019/2020 je možné se zapojit do:

  • projektu Hodina pohybu navíc
  • oddílu Atletiky
  • oddílu Kinballu
  • oddílu Aerobiku & Fitness
  • kroužku Juda

Aktivity jsou nabízeny jak pro žáky ZŠ Na Výsluní, tak pro všechny ostatní zájemce z řad dětí i dospělých. Zaměřujeme se na sportovní aktivity, které v Uherském Brodě chybí, ale je o ně zájem. Projekt Hodina pohybu navíc je koncipován ve spolupráci se zájmy samotných cvičenců na základě provedeného dotazníkového šetření.

Členem klubu se stává každý, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a uhradí členský příspěvek ve výši 200,- Kč/kalendářní rok. Mimo členského příspěvku jsou vybírány příspěvky oddílové (atletika, kinball, aerobik). Oddílový příspěvek se hradí na školní rok a je splatný k 15. 10. nebo do 15 dnů od odevzdání přihlášky.

Příspěvky pro školní rok 2019/2020 byly Výborem spolku stanoveny následovně:

Příspěvky pro školní rok 2019/2020

Členský příspěvek

200,- Kč/kalendářní rok

Oddílový příspěvek

  • atletika 1.500,- Kč/školní rok
  • kinball 1.000,- Kč/školní rok
  • aerobik 1.000,- Kč/školní rok

Výbor spolku na svém zasedání rozhodl, že členské příspěvky za všechny členy, kteří zaplatili oddílové příspěvky a za všechny členy zařazené do Hodiny pohybu navíc uhradí ze sponzorských darů.