Členem našeho školního sportovního klubu se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má chuť sportovat nebo se na sportovních aktivitách spolupodílet jiným způsobem.

Ve školním roce 2020/2021 je možné se zapojit do:

 • projektu Hodina pohybu navíc
 • oddílu Atletiky
 • oddílu Kin-ballu
 • oddílu Aerobiku & Fitness
 • oddílu Juda & Sebeobrany
 • oddílu Badmintonu
 • oddílu Dívčí kopané

Aktivity jsou nabízeny jak pro žáky ZŠ Na Výsluní, tak pro všechny ostatní zájemce z řad dětí i dospělých. Zaměřujeme se na sportovní aktivity, které v Uherském Brodě chybí, ale je o ně zájem. Projekt Hodina pohybu navíc je koncipován ve spolupráci se zájmy samotných cvičenců na základě provedeného dotazníkového šetření.

Členem klubu se stává každý, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a uhradí členský příspěvek ve výši 200,- Kč/kalendářní rok. Mimo členského příspěvku jsou vybírány příspěvky oddílové (vyjma projektu Hodina pohybu navíc). Oddílový příspěvek se hradí na školní rok a je splatný k 15. 10. nebo do 15 dnů od odevzdání přihlášky.

V roce 2020 jsme zavedli také tzv. rekreační členství. Rekreační členové se mohou účastnit našich jednorázových aktivit (sportovní kempy, soustředění apod.), neúčastní se však pravidelných sportovních aktivit.

Příspěvky pro školní rok 2020/2021 byly Výborem spolku stanoveny následovně:

Příspěvky pro školní rok 2020/2021

Členský příspěvek

200,- Kč/kalendářní rok

Oddílový příspěvek

 • atletika 1.300,- Kč/školní rok nebo 750,- Kč/pololetí
 • atletická přípravka 900,- Kč/školní rok nebo 500,- Kč/pololetí
 • badminton 900,- Kč/školní rok nebo 500,- Kč/pololetí
 • kinball 900,- Kč/školní rok nebo 500,- Kč/pololetí
 • aerobik & fitness 900,- Kč/školní rok nebo 500,- Kč/pololetí
 • judo & sebeobrana 900,- Kč/školní rok nebo 500,- Kč/pololetí
 • dívčí kopaná 900,- Kč/školní rok nebo 500,- Kč/pololetí

Výbor spolku na svém zasedání rozhodl, že členské příspěvky za všechny členy, kteří zaplatili oddílové příspěvky a za všechny členy zařazené do Hodiny pohybu navíc uhradí ze sponzorských darů.

Zápisní lístek do oddílu Školního sportovního klubu Výsluní Uh. Brod