Členem našeho školního sportovního klubu se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má chuť sportovat nebo se na sportovních aktivitách spolupodílet jiným způsobem.

Ve školním roce 2022/2023 je možné se zapojit do:

  • projektu Hodina pohybu navíc
  • oddílu Atletiky
  • oddílu Kin-ballu
  • oddílu Juda & Sebeobrany
  • oddílu Parkouru

Aktivity jsou nabízeny jak pro žáky ZŠ Na Výsluní, tak pro všechny ostatní zájemce z řad dětí i dospělých. Zaměřujeme se na sportovní aktivity, které v Uherském Brodě chybí, ale je o ně zájem. Projekt Hodina pohybu navíc je koncipován ve spolupráci se zájmy samotných cvičenců na základě provedeného dotazníkového šetření.

Členem klubu se stává každý, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a uhradí členský příspěvek ve výši 200,- Kč/kalendářní rok. Členský příspěvek je součástí oddílového příspěvku (vyjma projektu Hodina pohybu navíc). Oddílový příspěvek se hradí na školní rok a je splatný k 15. 10. resp. 15. 2. nebo do 15 dnů od odevzdání přihlášky.

Příspěvky pro školní rok 2022/2023 byly Výborem spolku stanoveny následovně:

Příspěvky pro školní rok 2022/2023

Členský příspěvek

200,- Kč/kalendářní rok

Oddílový příspěvek

četnostškolní rokpololetí
1x týdně1.500,- Kč850,- Kč
2x týdně2.000,- Kč1.100,- Kč
3x týdně2.500,- Kč1.350,- Kč
4x týdně3.000,- Kč1.600,- Kč
5x týdně3.500,- Kč1.850,- Kč
Zápisní lístek do oddílu Školního sportovního klubu Výsluní Uh. Brod