Atletika

Atletiky je základním sportovním odvětvím a zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti každého z nás (běh, chůze, skoky, vrhy a hody). Náš oddíl se zaměřuje především na disciplíny lehké atletiky, všeobecný rozvoj jednotlivých sportovců a jejich pozdější profilaci v rámci jendotlivých disciplín. Díky vhodnému umístění školy využíváme pro trénink ateltický areál na Lapači, tělocvičnu školy i trénink v přirozených podmínkách.

Od školního roku 2022/2023 zřizujeme také oddíl atletické školičkypro nejmenší děti, který se bude zaměřovat především na rozvoj hrubé motoriky a nácvik správného dýchání. Děti se budou moci vyřádit jednou týdně v gymnastickém sále při sportovních hrách a pohybových aktivitách typu opičí dráha apod.

Tréninky probíhají až 3x týdně pod vedením certifikovaných atletických trenérů.


Judo

Judo je úpolový sport, který má na ZŠ Na Výsluní i v Uherském Brodě dlouholetou tradici. Většina úspěšných závodníků v minulosti prošla tréninky, které zaštiťoval Školní klub ZŠ Na Výsluní, příp. programem nabízeným AŠSK pod názvem „Sportuj ve škole“.

Tréninky probíhají 2x týdně pod vedením Luboše Jindry a Aničky Řešetkové a slouží k seznámení se dětí s tímto japonským bojovým uměním. Po roční přípravě a složení zkoušek na 6/5 kyu (bílo-žlutý pás) mohou začít děti náš školní klub reprezentovat i v soutěžích pořádaných ČSJu.
Kimono bude dětem zapůjčeno zdarma!


Kin-ball

Kin-ball je nová míčová hra, která byla vyvinuta v Kanadě a je vhodná jak pro chlapce, tak dívky. Nevyžaduje dlouhý trénink, ale častějším tréninkem kin-ballu se odkrývají další úrovně dovedností odpalu, orientace v prostoru a strategického uvažování.

Kin-ball je vhodnou sportovní aktivitou pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Je možné ho hrát jak v tělocvicně, tak na venkovním hřišti. V loňském roce se tréninků účastnily celé rodiny a kvalitně si zahrály jak děti, tak dospělí.

Tréninky probíhají 1x týdně pod vedením trenérky Dagmar Bistré.


Parkour

Parkour neboli l’art du déplacement je druh pohybu francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z jednoho bodu do bodu druhého přes překážky co nejefektivněji a s co nejmenší spotřebou energie.

Tréninky probíhají 1x týdně po vedením trenéra Davida Uherka a jsou rozděleny do tří kategorií: parkourová školička, parkour pro I. stupeň, parour pro II. stupeň.


Rekreační sport

Nechce být Vaše dítě porovnáváno s ostatními? Sportuje pro radost z pohybu? Chce se hýbat bez nutnosti podávat maximální výkony?
Všechny sporty našeho Školního sportovního klubu nabízíme také ve variantě pro rekreační sportovce.