Atletika

Atletiky je základním sportovním odvětvím a zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti každého z nás (běh, chůze, skoky, vrhy a hody). Náš oddíl se zaměřuje především na disciplíny lehké atletiky, všeobecný rozvoj jednotlivých sportovců a jejich pozdější profilaci v rámci jendotlivých disciplín. Díky vhodnému umístění školy využíváme pro trénink ateltický areál na Lapači, tělocvičnu školy i trénink v přirozených podmínkách.

Od školního roku 2020/2021 zřizujeme také oddíl atletické přípravky pro nejmenší děti, který se bude zaměřovat především na rozvoj hrubé motoriky a nácvik správného dýchání. Děti se budou moci vyřádit jednou týdně v gymnastickém sále při sportovních hrách a pohybových aktivitách typu opičí dráha apod.

Tréninky probíhají 2x týdně pod vedením šéftrenéra Tomáše Smetany a trenérky Dagmar Řešetkové.


Dívčí kopaná

Od školního roku 2020/2021 zavádíme novinku – dívčí kopanou pro dívky z 1. stupně. Děvčata se budou připravovat pod vedením bývalé reprezentantky a certifikované trenérky Mgr. Marie Lysákové. Tréninky probíhají 1x týdně ve velké tělocvičně ZŠ Na Výsluní a v případě příznivého počasí na stadionu Lapač.


Badminotn

Poslední novinka školního roku 2020/2021 je badminton.

Tréninky probíhají pod vedením zkušené trenérky Michaely Chovancové 1x týdně ve velké tělocvičně. Výstroj a výzbroj je možné zdarma zapůjčit školním sportovním klubem.


Aerobik & Fitness

V oddíle aerobiku & fitness se zaměřujeme hlavně na aerobik pro děti ve věku od 5 – 10 let. Jedná se o kondiční cvičení při hudbě, při kterém se dítě naučí základní pohybové, rytmické a motorické dovednosti.
Jelikož je našim cílem, aby se děti hýbaly a k tomu je to navíc bavilo, tak jsou hodiny stavěny formou hry.

K získání vyšší fyzické kondice bude trénink proložen různými aerobní cvičeními jako je:

  • kondiční cvičení
  • bodyform
  • zumba
  • jóga

Na Vaše ratolesti se těší Vlaďka Bahulíková Popelková.


Kin-ball

Kin-ball je nová míčová hra, která byla vyvinuta v Kanadě a je vhodná jak pro chlapce, tak dívky. Nevyžaduje dlouhý trénink, ale častějším tréninkem kin-ballu se odkrývají další úrovně dovedností odpalu, orientace v prostoru a strategického uvažování.

Kin-ball je vhodnou sportovní aktivitou pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Je možné ho hrát jak v tělocvicně, tak na venkovním hřišti. V loňském roce se tréninků účastnily celé rodiny a kvalitně si zahrály jak děti, tak dospělí.

Tréninky probíhají 1x týdně pod vedením trenérky Dagmar Bistré.


Judo

Judo je úpolový sport, který má na ZŠ Na Výsluní i v Uherském Brodě dlouholetou tradici. Většina úspěšných závodníků v minulosti prošla tréninky, které zaštiťoval Školní klub ZŠ Na Výsluní, příp. programem nabízeným AŠSK pod názvem „Sportuj ve škole“.

Tréninky probíhají 1x týdně pod vedením Anny & Dagmar Řešetkových a slouží k seznámení se dětí s tímto japonským bojovým uměním. Po roční přípravě a složení zkoušek na 6/5 kyu (bílo-žlutý pás) mohou začít děti náš školní klub reprezentovat i v soutěžích pořádaných ČSJu. Kimono bude dětem zapůjčeno zdarma!


Rekreační sport

Nechce být Vaše dítě porovnáváno s ostatními? Sportuje pro radost z pohybu? Chce se hýbat bez nutnosti podávat maximální výkony?
Všechny sporty našeho Školního sportovního klubu nabízíme také ve variantě pro rekreační sportovce.