Atletika

Atletiky je základním sportovním odvětvím a zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti každého z nás (běh, chůze, skoky, vrhy a hody). Náš oddíl se zaměřuje především na disciplíny lehké atletiky, všeobecný rozvoj jednotlivých sportovců a jejich pozdější profilaci v rámci jendotlivých disciplín. Díky vhodnému umístění školy využíváme pro trénink ateltický areál na Lapači, tělocvičnu školy i trénink v přirozených podmínkách.

Od školního roku 2022/2023 zřizujeme také oddíl atletické školičkypro nejmenší děti, který se bude zaměřovat především na rozvoj hrubé motoriky a nácvik správného dýchání. Děti se budou moci vyřádit jednou týdně v gymnastickém sále při sportovních hrách a pohybových aktivitách typu opičí dráha apod.

Tréninky probíhají až 3x týdně pod vedením certifikovaných atletických trenérů.


Judo

Judo je úpolový sport, který má na ZŠ Na Výsluní i v Uherském Brodě dlouholetou tradici. Většina úspěšných závodníků v minulosti prošla tréninky, které zaštiťoval Školní klub ZŠ Na Výsluní, příp. programem nabízeným AŠSK pod názvem „Sportuj ve škole“.

Tréninky probíhají 2x týdně pod vedením Luboše Jindry a Aničky Řešetkové a slouží k seznámení se dětí s tímto japonským bojovým uměním. Po roční přípravě a složení zkoušek na 6/5 kyu (bílo-žlutý pás) mohou začít děti náš školní klub reprezentovat i v soutěžích pořádaných ČSJu.
Kimono bude dětem zapůjčeno zdarma!


Parkour

Parkour neboli l’art du déplacement je druh pohybu francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z jednoho bodu do bodu druhého přes překážky co nejefektivněji a s co nejmenší spotřebou energie.

Tréninky probíhají 1x týdně po vedením trenéra Davida Uherka a jsou rozděleny do tří kategorií: parkourová školička, parkour pro I. stupeň, parour pro II. stupeň.


Kin-ball

Kin-ball je nová míčová hra, která byla vyvinuta v Kanadě a je vhodná jak pro chlapce, tak dívky. Nevyžaduje dlouhý trénink, ale častějším tréninkem kin-ballu se odkrývají další úrovně dovedností odpalu, orientace v prostoru a strategického uvažování.

Kin-ball je vhodnou sportovní aktivitou pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Je možné ho hrát jak v tělocvicně, tak na venkovním hřišti. V loňském roce se tréninků účastnily celé rodiny a kvalitně si zahrály jak děti, tak dospělí.

Tréninky probíhají 1x týdně pod vedením trenérky Dagmar Bistré.


Rekreační sport

Nechce být Vaše dítě porovnáváno s ostatními? Sportuje pro radost z pohybu? Chce se hýbat bez nutnosti podávat maximální výkony?
Všechny sporty našeho Školního sportovního klubu nabízíme také ve variantě pro rekreační sportovce.