Atletika

Od školního roku 2019/2020 zřizujeme oddíl atletiky, která je základním sportovním odvětvím a zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti každého z nás (běh, chůze, skoky, vrhy a hody). Náš oddíl se zaměřuje především na disciplíny lehké atletiky, všeobecný rozvoj jednotlivých sportovců a jejich pozdější profilaci v rámci jendotlivých disciplín. Díky vhodnému umístění školy využíváme pro trénink ateltický areál na Lapači, tělocvičnu školy i trénink v přirozených podmínkách.

Tréninky probíhají 2x týdně pod vedením šéftrenéra Tomáše Smetany.


Duatlon & Triatlon

Duatlon je atletická disciplína, která se skládá z běžecké části a cyklistické části. Závodník musí absolvovat všechny disciplíny co nejrychleji za sebou. Pro zájemce je možné tréninky rozšířit i o plaveckou část a věnovat se tak závodnímu triatlonu.

V přípravě se zaměřujeme především na věkové kategorie Z8 – Z14, trénink probíhá min. 2x týdně pod vedením šéftrenéra Martina Smetany. Po domluvě je možné zapůjčit jízdní kolo z dopravního hřiště ZŠ Na Výsluní.


Softball

Softball je kolektivní míčová hra, která patří spolu s baseballem nebo kriketem do rodiny pálkovacích sportů. Od baseballu se liší především menší prostorovou náročností, stylem nadhozu a větším, žlutým míčkem. Hrají ji dvě družstva o minimálně devíti hráčích.
Družstva se střídají ve hře v útoku (pálkaři) a v obraně (polaři).
Softbal je kolektivní sport, ve kterém mohou všichni hráči uplatnit své individuální schopnosti. Je vhodný jak pro děvčata, tak pro chlapce.

Tréninky probíhají pod vedením zkušeného šéftrenéra Víti Janči 1-2x týdně jak na venkovním hřišti, tak v tělocvičně. Výstroj a výzbroj Vám bude zapůjčena zdarma školním sportovním klubem.


Aerobik & Fitness

V oddíle aerobiku & fitness se zaměřujeme hlavně na aerobik pro děti ve věku od 5 – 10 let. Jedná se o kondiční cvičení při hudbě, při kterém se dítě naučí základní pohybové, rytmické a motorické dovednosti.
Jelikož je našim cílem, aby se děti hýbaly a k tomu je to navíc bavilo, tak jsou hodiny stavěny formou hry.

K získání vyšší fyzické kondice bude trénink proložen různými aerobní cvičeními jako je:

  • kondiční cvičení
  • bodyform
  • zumba
  • jóga

Na Vaše ratolesti se těší Bětka Simanová & Vlaďka Bahulíková Popelková.


Kin-ball

Kin-ball je nová míčová hra, která byla vyvinuta v Kanadě a je vhodná jak pro chlapce, tak dívky. Nevyžaduje dlouhý trénink, ale častějším tréninkem kin-ballu se odkrývají další úrovně dovedností odpalu, orientace v prostoru a strategického uvažování.

Kin-ball je vhodnou sportovní aktivitou pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Je možné ho hrát jak v tělocvicně, tak na venkovním hřišti.

Tréninky probíhají 1x týdně pod vedením trenérského dua Míši Chovancové a Dagmar Bistré.


Judo

Judo je úpolový sport, který má na ZŠ Na Výsluní i v Uherském Brodě dlouholetou tradici. Většina úspěšných závodníků v minulosti prošla tréninky, které zaštiťoval Školní klub ZŠ Na Výsluní, příp. programem nabízeným AŠSK pod názvem „Sportuj ve škole“.

Tréninky probíhají 1x týdně pod vedením zkušeného trenéra II. třídy Stanislava Krejčiříka (TJ Spartak Hluk) a slouží k seznámení se dětí s tímto japonským bojovým uměním. Po roční přípravě a složení zkoušek na 6/5 kyu (bílo-žlutý pás) mohou začít děti náš školní klub reprezentovat i v soutěžích pořádaných ČSJu. Kimono bude dětem zapůjčeno zdarma!


Rekreační sport

Nechce být Vaše dítě porovnáváno s ostatními? Sportuje pro radost z pohybu? Chce se hýbat bez nutnosti podávat maximální výkony?
Všechny sporty našeho Školního sportovního klubu nabízíme také ve variantě pro rekreační sportovce.