Katedrála sv. Jakuba v Santiago de Compostela

Apoštol Jakub byl jeden z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho španělské jméno je Santiago. Svatý Jakub (Santiago) je uctíván jako národní patron Španělska, je také patronem poutníků. Po Ježíšově Nanebevstoupení hlásal Jakub evangelium. Kolem Velikonoc roku 44 byl zatčen vojáky Heroda Agrippy I. a zemřel mučednickou smrtí. Jeho tělo naložili učedníci do loďky a pustili na moře, aby nebylo zneuctěno. Andělé pak vedli loďku celým Středozemním mořem, až ji vlny vyplavily na španělském pobřeží. Tam tělo údajně našli Jakubovi španělští učedníci a přenesli je na místo, kde byl nad hrobem vystavěn ke cti sv. Jakuba v roce 816 chrám a zároveň začalo kolem vyrůstat město Santiago de Compostela. Celé centrum města včetně katedrály bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO.

Katedrála Panny Marie (Catedral de León)

Katedrála Santa María de León, nazývaná také Dům světla nebo Pulchra Leonina.  Je to jedna z nejdůležitějších gotických památek Španělska. Chrám byl postaven na místě římských lázní ze 2. století, které král Ordoño II. o 800 let později přestavěl na palác. Katedrála je známá také pro svá okna s vitrážemi. Ty mají plochu nejméně 1764 metrů čtverečních a většinou obsahují původní barevné sklo.

Klášter San Salvador de Leyre

Klášter San Salvador de Leyre je nedaleko od vsi Bigüezal, 50 km od Pamplony na severu Španělska v regionu Navarra. Je součástí poutní stezky Camino de Santiago. Klášter pochází z poloviny 9. století, kdy byl založen jako duchovní centrum a opora proti Maurům. V držení se vystřídali benediktini s cisterciáky.

Svatyně Panny Marie Lurdské

Svatyně Panny Marie Lurdské a okolí je mariánské poutní místo, nacházející se ve francouzském městě Lurdy. Nejedná se pouze o jednu stavbu, ale o celou oblast o 51 hektarech, která obklopuje jeskyni, v níž se v roce 1858 odehrál zázrak a mariánské zjevení, a který spravuje katolická církev jako poutní místo.

Basilique Saint-Sernin Toulouse

Bazilika svatého Saturnina z Toulouse (Basilique Saint-Sernin). Románská bazilika byla vybudovaná v letech 1080-1120 v Toulouse nad hrobem sv. Saturnina z Toulouse. Je největší zachovanou románskou bazilikou a od roku 1998 patří ke kulturnímu dědictví UNESCO. Toulouse je poutním místem již od 3. století, kdy zde byl umučen Saturnin z Toulouse, jeden ze sedmi apoštolů.

Katedrála svatého Petra v Ženevě

Katedrála svatého Petra v Ženevě byla postavena jako římskokatolická katedrála a je známa jako domovský kostel Jana Kalvína. Katedrála byla založena ve 4. století. Interiér katedrály zaujímá délku 64 metrů a před posledním pilířem severní boční lodi je trojboká stolice, na které údajně sedával Jan Kalvín. Varhany jsou složeny z 6000 píšťal.

Husův Kámen

Na začátku druhé etapy jsme „prošli“ kolem poutního místa, které poutním místem není. Husův Kámen v Kostnici byl vytvořen z bludného kamene, který byl nalezen při stavbě železnice. Je umístěň na přibližném místě upálení Mistra Jana Husa dne 6. července 1415. Jeho ostatky byly následně vhozeny do řeky Rýn, aby si jeho přívrženci neudělali z jeho hrobu poutní místo.

Altötting

Po 1. etapě plníme plán na 120%. Jsme za Mnichovem a cestou jsme tak mohli „navštívit“ další úžasné poutní místo: Altötting.

Poutní město Altötting je umístěno v nádherné oblasti bavorských Alp mezi Mnichovem, Pasovem a Salzburgem, kousek od jezera Chiemsee se slavnou pověstí o zámku Herrenchiemsee. Po 500 let je dějištěm náboženských poutí katolíků, na počest Marie k dřevěné soše „Černé madony“, včetně návštěvy papeže Jana Pavla II. V roce 1980 a návštěvy papeže Benedikta XVI. V roce 2006.

Pöstlingbergkirche Wallfahrtsbasilika

10 tříčlenných týmu se v úterý vydalo na virtuální pouť do Santiaga de Compostela. Po prvních dvou dnech doputovali, podle průběžných výsledků, k Linci, kde stojí na nejvyšším vrcholu hory Pöstlingberg symbol Lince, z dálky viditelný farní kostel a poutní bazilika „Panny Marie Sedmibolestné“ (Pöstlingbergkirche Wallfahrtsbasilika). Poutní kostel na vrchu vysokém 537 m. n. m. byl postaven v letech 1738 – 1774 a je z něj krásný výhled na celý Linec.