Začátkem roku 2019, v návaznosti na úspěšný projekt AŠSK „Sportuj ve škole“ a sportovní kroužky Školního klubu a školní družiny ZŠ Výsluní, vznikl ve spolupráci se ZŠ Na Výsluní Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Výsluní Uh. Brod, pobočný spolek.
Tento pobočný spolek převzal pod svá křídla všechny sportovní činnosti, které zaštiťovaly Školní klub a Školní družina a svou činnost rozšířil na všechny žáky školy (projekt Hodina pohybu navíc), žáky ostatních škol i veřejnost.

Hlavním cílem ŠSK Výsluní je nabídnout vhodné sportovní vyžití pro co největší počet dětí, které vede tým zkušených trenérů. Naučit děti, že pohyb je přirozený a k životu patří a aktivně podpořit myšlenku, že dítě je třeba naučit milovat pohyb, aby ho praktikovalo i v dospělosti.

Do našich odpoledních kroužku, se mohou přihlásit také děti, které nechtějí/nemohou provozovat daný sport na výkonnostní úrovni. Největší soupeř se totiž skrývá v nás. Vedeme děti k tomu, že sportujeme především kvůli sobě samým a tréninky jsou koncipovány tak, aby děti bavily a přirozeným způsobem rozvíjely jejich dovednosti, schopnosti a všestrannost.

Základem našeho úspěchu je kvalitní tým lektorů a trenérů, kteří mají vzdělání jak v oblasti sportu tak pedagogiky. Najdete mezi nimi odborníky na sportovní výživu a regeneraci ve sportu, absolvetny kurzů sportovních a regeneračních masáží, kondiční trenéry, rehabilitační cvičitele, bývalé úspěšné závodníky a aktivní sportovní instruktory. Díky tomu je zaručena vysoká kvalita tréninkového procesu.

Školní sportovní klub Výsluní založil několik nových sportovních oddílů, které nabízí sportovní vyžití pro všechny zájemce. Jedná se o tyto sporty:

  • atletika
  • parkour
  • judo
  • všestrannost

Kromě pravidelných sportovních aktivit nabízí náš klub také pořádání letních a zimních sportovních výcvikových kurzů. Veškeré aktuální informace je možné sledovat na těchto webových stránkách nebo na našem profilu na Facebooku.