Anička Řešetková absolvovala úspěšně kurz tejpování

Trenérka Anička Řešetková rozšířila své profesní schopnosti a dovednosti a úspěšně absolvovala dvoudenní kurz tejpování pod vedením hlavního školitele Tomáše Nedomy a získala certifikát na tuto moderní fyzioterapeutickou rehabilitační techniku.

Pro naše svěřence to znamená, že jim v případě problému a potřeby aplikuje přímo na kůži elastické tejpy, kterými může výrazně zlepšit rozsah pohybu, snížit bolest a zmenšit otok. Tejpování je vhodné také jako doplňující terapie ke všem rehabilitačním procedurám.

Budeme si nicméně držet palce, abychom jejích služeb museli využívat co nejméně! 🙂