Move and collaborate with Erasmus+

O našem úspěšném mezinárodním sportovním projektu Hýbej se s Erasmem+ psala nejen švédská média, ale přijela k nám natočit reportáž také regionální televize TVS.

Ve dvou pohybových týdenních výzvách se utkalo celkem 10 týmů složených z 5 členů z 5 různých států (Česko, Švédsko, Řecko, Španělsko, Polsko). Úkolem každého týmu bylo nachodit, naběhat a napohybovat celkem 175 km/týden. Na taktiku a plnění jednotlivých úkolů dohlížel v každém týmu koordinátor. Více o projektu se můžete dozvědět na stránce Move and collaborate with Erasmus+.

Děti si tak osvojily mnoho různých kompetencí a prokázaly, že jsou schopné:

  • komunikovat v angličtině,
  • podávat sportovní výkony,
  • rozvrhnout si dobře čas na plnění úkolů,
  • pracovat v týmu,
  • převzít zodpovědnost.
Hýbej se s Erasmem+ v regionální televizi TVS