Nový oddíl PARKOURu

V týdnu od 26. 9. 2022 spouštíme nový oddíl PARKOURu pro děti od 4 do 15 let! Přijďte se podívat na zkušební hodinu pod vedením certifikovaného trenéra Davida Uherka.

Přihláška ke stažení ve formátu *.pdf.

Charakteristika

Kroužek parkour je sportovní kroužek rekreačního charakteru. Určený pro děti věkové kategorie ZŠ. Parkour je disciplína, jejímž základem je schopnost se dostat z bodu A do bodu B (a také se umět dostat zpět) bezpečně, plynule a účinně (efektivně) za použití vlastního těla. Pomáhá překonávání libovolných překážek v okolním prostředí-od větví přes kameny, skály až po zábradlí a betonové zdi. Parkour může být provozován jak ve městě, venkově, tak i v tělocvičně. Členové kroužku se nezúčastňují pravidelných soutěžní činnosti.

Cíle vzdělávání

 • naučit členy kroužku základům parkouru
 • rozvíjet morální vlastnosti
 • rozvíjet pohybové vlastnosti a to zejména obratnost, sílu a rychlost, které jsou předpokladem pro osvojování specifických dovedností, získat kondici
 • komunikace v kroužku, chování v kolektivu
 • zajištění optimálního vývoje dětí s důrazem na osvojení správných pohybových návyků s důrazem na získání, udržení a zvýšení tělesné zdatnosti a zdraví
 • vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě
 • soustředit se

Klíčové a odborné kompetence

 • osvojit si smysl pro povinnost a cílevědomost při tréninku
 • získat pozitivní vztah ke sportu
 • schopnost rozvíjet své nadání
 • soustředit se a dokončit svou činnost
 • respektovat názory druhých, trenérů, členů oddílu, být ohleduplný a oceňovat druhé
 • přijímat úkoly trenéra, podporovat dobrou atmosféru na tréninku při fyzické a psychické zátěži, povzbuzovat ostatní členy kolektivu
 • naučit se náročné prvky sportovního tréninku, rozvíjet schopnost pozorování a napodobování, učení se z vlastních chyb
 • používat správně a bezpečně sportovní nářadí

Obsah činnosti

 • možnost seberealizace
 • kondiční příprava je zaměřená na všestranný rozvoj pohybového aparátu členů kroužku
 • technická příprava je zaměřená na zvládnutí techniky základních dopadů, přeskoků a gymnastických prvků
 • psychologická příprava je zaměřena na rozvoj soutěživosti dětí a vůle
 • rozvoj pohybové schopnosti-síly, rychlosti a obratnosti
 • gymnastická průprava (odrazová, zpevňovací, rotační, rovnovážná, atd.)
 • cvičení užitá, přirozená cvičení (chůze, běhy, skoky, atd.)
 • nacvičování společného vystoupení a jeho zrealizování

Očekávané výstupy

 • zájem a radost ze sportu
 • noví kamarádi
 • zvýšení fyzické zdatnosti (síla, rychlost, obratnost a vytrvalost)
 • získaní základních dovedností (dopady, přeskoky a gymnastické prvky)
 • rozvoj soutěživosti, vůle

Metody a formy

Motivace. Týmová i samostatná práce. Nácvik základních techniky (dopadů, přeskoků a gymnastických prvků). Praktický nácvik společně, případně i individuálně.