Podali jsme žádost v Dotačním programu města Uherský Brod Podpora sportovní činnosti na rok 2023

V pátek jsme podali žádost o dotaci v Dotačním programu města Uherský Brod Podpora sportovní činnosti na rok 2023 (dále jen DP). Na zářijovém Zastupitelstvu města, byly schváleny změny v DP, které diskriminují některé sporty a bohužel zejména náš klub.

Nově se budou podporovat pouze závodící děti a cvičenci (děti, které nejsou registrovány k soutěžím) pouze do 8 let věku, což platí pro všechny kluby v Uherském Brodě, kromě našeho.

Diskriminace některých sportů v rámci DP – JUDO

Děti, které jsou starší 8 let a není možné si je vykázat jako cvičence v rámci přípravky, ale zároveň nemusí splňovat definici sportovce, aby mohl být vykazován v rámci některé z ostatních kategorií DP, což je: „závodník, registrovaný Nadřízeným spolkem pro oficiální soutěže ve sportovním odvětví, ve kterém se spolek účastní oficiální soutěže“.

Judista starší 8 let bude podpořen DP pouze v případě, že:

  1. Trénuje alespoň 2x týdně
  2. Je v evidenci ČSJu veden min. 6 měsíců (u kategorie U11)
  3. Složil zkoušky na 6/5 kyu
  4. Má zaplacenu licenční známku pro účastníky soutěží a aktivní činovníky na daný kalendářní rok

Prakticky tak není možné vykázat v rámci dotace začínající judisty ve věku od 8 let, což se dotkne všech 3 judo oddílů v Uherském Brodě.

Diskriminace našeho klubu v rámci DP

Dotační program stanovuje pro všechny kluby stejné podmínky pro získání dotace a pro náš klub pak ještě podmínky speciální. Umožňuje nám požádat o dotaci ve všech částech (energie, nájem, majetek, sportovní činnost, přípravka, správce) pouze na děti, které:

  1. s námi trénují min. 2x týdně,
  2. jsou starší 8 let,
  3. závodí.

Všechny naše děti, je možné dle podmínek DP považovat za sportovce (atletika, judo), oddíl parkouru má zažádáno o členství jak ve Svazu, tak Asociaci parkouru, pak budou i tyto děti splňovat status sportovce.

Rozhodnutím Rady města bylo zakázáno pronajímat tělocvičny v dopoledních hodinách, v důsledku toho klesl od června o více než 50% počet sportujících dětí v našem klubu. Z našich zbylých 136 sportovců (atletika, judo, parkour), jich tak bude podpořeno pouze cca 36 – ostatní nesplňují jednu nebo více podmínek, které pro nás DP stanovuje. Pokud by zbylých 100 dětí sportovalo v kterémkoliv jiném klubu v Uherském Brodě, na podporu by dosáhly.

Na našem přístupu k malým sportovcům se nic nezmění, budeme je trénovat se stejným úsilím a nasazením jako doposud, i bez podpory města Uherský Brod, které z nich udělalo sportovce druhé kategorie, kteří si podporu nezaslouží. Bohužel však musíme omezit výdaje například na sportovní pomůcky a závodní činnost, na které teď nebudeme mít dostatek finančních prostředků, příp. budeme nuceni tyto výdaje přenést na zákonné zástupce…

Za ŠSK Výsluní Dagmar Řešetková