Podpora našeho spolku ze strany města Uherský Brod

Vážení sportovní přátelé, členové, sportovci.

Kolem našeho školního sportovního klubu se, především v poslední době, začaly šířit podivné lži a polopravdy, které bych ráda uvedla na pravou míru. Provinili jsme se tím, že jsme si dovolili požádat o dotaci v programu na podporu sportovní činnosti města Uherský Brod, která měla být použita na částečnou úhradu nákladů nájmů, činnosti přípravky, administrativního pracovníka a na sportovní činnost našich členů.

V návaznosti na tuto žádost se rozjel kolotoč událostí. Naše aktivity byly líčeny jako jakýsi převlečený a navíc fiktivní školní tělocvik, který nemůže být považován za sport. Přesto, že u nás proběhlo několik kontrol, absolvovali jsme různá jednání a dokazování, za našimi zády jsme byli prověřováni u našich nadřízených svazů, trpělivě jsme vše snášeli a dodávali ochotně podklady i nad rámec těch, které jsou dotačním programem vyžadovány, nárok na dotaci nám červnové Zastupitelstvo odepřelo. Celá věc byla postoupena kontrolnímu výboru, nás kontaktovala pouze dvoučlenná kontrolní skupina, která ve spolupráci s Komisí sportovní naznala, že jsme závažným způsobem porušili dotační pravidla, na dotaci nemáme nárok a měli bychom vrátit také zálohu ve výši 25 tis. Kč, která nám byla vyplacena. Rada města také školám zakázala pronájem tělocvičen v dopoledních hodinách, čímž nám de facto zlikvidovala fungující projekt Hodiny pohybu navíc a v novém školním roce už ho nabízet nebudeme.

Čeho jsme se měli dopustit, jsme se bohužel nedozvěděli. Ve vyjádření kontrolní skupiny byly uvedeny pouze dva důvody:

  1. nejsme otevření široké veřejnosti,
  2. nevybíráme členské příspěvky.

Ani jeden z těchto bodů se nezakládá na pravdě, první z nich navíc nemá žádnou relevanci k dotačnímu programu města.

Komise sportovní připravila také nový návrh Dotačního programu města na podporu sportovní činnosti, ale jedná se spíše o podporu závodní činnosti. Pro sportovce z našeho klubu by nová úprava DP znamenala, že budeme mít nárok na podporu pouze pro děti, které jsou starší 8 let, 2x týdně trénují a účastní se závodů a soutěží. Všechny ostatní děti – mladší 8 let, nesoutěžící nebo ty, které s námi trénují pouze 1x týdně (bez ohledu na jejich věk a počet soutěží) nebudou do výpočtu dotace zahrnuty a nebudou městem podpořeny.

Dobře víte, že my mezi dětmi rozdíly neděláme. Věnujeme se všem stejně a bohužel máme se všemi i obdobné náklady, které teď budeme muset zčásti přenést i na vás rodiče a naše podporovatele. V reakci na chování města vznikla petice, která se snaží získat podporu jak pro náš spolek, tak pro nevýkonností sport ve městě. Pokud vám také vadí chování zastupitelů, pokud vám vadí, že chce město podporovat pouze děti, které mají chuť závodit, nikoliv všechny ty, které mají chuť sportovat a zdravě se rozvíjet, můžete ji podpořit svým podpisem.

Kdo by pro nás chtěl podpisy také sbírat (musí se jednat o osobu starší 16 let), pak je petice a petiční arch ke stažení zde:

Petice

Petiční arch

Za ŠSK Výsluní Dagmar Řešetková